Reportasje fra Tungesvik gård i Skånevik

I dag har vi besøkt Tungesvik, gards. nr 124 br.nr 6 i vakre Skånevik. Eiere er Ole Sigurd Meland, (36) og kona Ingunn (39). Gården ligger vakkert til og nærmest speiler seg i fjorden. Vi kan i sannhet si at vi befinner oss i kontrastenes rike her i Skånevik.

Her er familien samlet på terrassen med panoramautsikt

Fra en speilblank fjord, med vår i lufta og yre måkeskrik, løfter en blikket og vi ser opp på en mektig fjellkjede der snøen enda ligger et godt stykke ned i fjellsiden. Her er to årstider fanget i samme perspektiv. Her i dette naturens spektakulære maleri, ligger gårdenTungesvik. Ole Sigurd forteller hvordan sauene nærmest beiter seg innover fjellet i pakt med at snøen smelter.

Ole Sigurd overtok driften på bruket i 2002. Produksjon besto i 40 års-søyer. Ole Sigurd har nærmest drevet med bureising. Bygninger er fornyet og det er gjort plass til større produksjon. Etter hvert har også fått på plass det viktigste, en kone er kommet til gårds. Ingunn har solide Jær-gener, noe som gjør henne svær kompetent til daglig drift på gården. Ole Sigurd arbeider som arbeids-leder for Skanska, og reiser nærmest landet rundt. I helgene er det totalt 5 barn fra 5 til 21 år, hjemme på gården. To voksne jenter er flyttet ut, og tilbake er 3 ivrige smågutter som kappes om å få oppmerksomhet. Det er ikke vanskelig å forestille seg at disse barna vokser opp i et eldorado av det naturen har å by på. Undertegnede føler seg ganske sikker på at rekrutteringen til gårdbrukeren i Tungesvik er sikret.

Gården består av 400 da selveid jordbruksareal. Herav er det 40 da dyrket mark. I tillegg er det andel i fellesbeite på 12.000 da ++.

Sauen har vært viktig for driften på gården i lange tider. Ole Sigurd og Ingunn ville noe mer. I 2016 kom de første 12 drektige kvigene av rasen angus til gårds. Dette har gitt mersmak for paret.

I 2017/ 2018 har de reist nytt fjøs med plass til 16 ammekuer, i tillegg er det reist nytt sauefjøs med plass til 90 søyer. Her får vi demonstrert fremtidstro og distriktspolitikk i praksis. Ole Sigurd forteller at angusen er like flink til å ta seg frem i beitene på fjellet som sauen. Dette er helt avgjørende, da beite arealene i det store og hele ligger i fjellet.

Vi spør om hvordan de planla nybygg på gården.

Fra første setning får begrepet kostandskontroll et innhold. Ole Sigurd forteller at han startet i motsatt ende i planlegging enn det tradisjonelle. De valgte å gå ut å finne et konsept av prefabrikasjon, som hadde akkurat den størrelsen de ønsket. Videre, gikk de til ulike betong leverandører og hentet inn tilbud med pris pr levert kubikk levert på gården. På innredning fulgte de samme prinsipp, og sørget for at de hele tiden hadde de laveste prisene.

Ole Sigurd og Ingunn er veldig tydelig på at de skal ha full kontroll på kostnaden. Ingunn og Ole er veldig opptatt av at investering skal stå i forhold til inntjeningen. Ingunn presiserer at et så begrenset antall dyr, skal jeg klare å fore uten at det er helautomatisk. Vi blir fort enige om at vi er ved kjernen av det å kunne tjene penger på sau og ammeku. Det vil si, sier de nærmest i kor, sauen er ikke mer enn så som så, økonomisk sett. Vi føler likevel at vi trenger begge dyreslagene for å utnytte eiendommen. Det er liten tvil om at dyrene på Tungesvik har det godt. Familien kan samlet gå inn til angusen, dyrene står rolig mens yngstemann klapper og koser med ei kvige som nærmest ikke vil flytte seg når han kommer. Ole Sigurd og Ingunn sier at rasen er rolig, føler likevel det er viktig å si, at det er en solid porsjon sosialisering både fra store og små som må til.

Så kommer vi til det viktige. Hvor billig er det å bygge?

Ole Sigurd har god kontroll på regnestykket. Han presiserer at det er en god del egeninnsats på bygget, men at denne er priset i trå med markedet. Han har kostandsregnet ferdig bygg, med gjødsellager pr ku. Det vi si, vi har en kostand på 51.000 kr pr individ.

Sett ut fra det vi kan se, er dette en svært god pris. Ole Sigurd forteller at det var viktig for han å ta ansvar for hele byggeledelsen selv. Dette har spart oss for ganske mye penger sier han. Det betyr ikke at vi ikke har hatt innleid hjelp, men den er effektivt utnyttet.

Selve bygningen er levert av Wee gruppen, og innredning er levert av FKRA.

Vi stiller er litt ubehagelig spørsmål til slutt. Byggene er ikke helt ferdig enda, men er det noe dere ser dere ville gjort annerledes i dag?

De ser litt på hverandre, så sier de: Vi skulle nok hatt bygget litt lenger. Så kunne det nok vært noen endringer på selve innredningen. Ja, ja en slik erfaring har de fleste gjort etter nybygg. Men dette er ikke verre enn at det kan løses over tid.

Siste spørsmål er, er dere fornøyd?

Kort og effektiv byggetid. Vi startet med betongarbeidet 1 nov 2017 og flyttet inn dyrene i desember 2017. Dette er vi kjempegodt fornøyd med. Alt i alt veldig godt fornøyd.

Vi takker familien for at vi fikk komme på besøk, og at de villig delte sine erfaringer. Vi ønsker lykke til i nybygg og produksjon.

Magnar Sandanger