Produsentmøte i Kviamarka

IMA samling

Det fremgår av bildet at stemningen var god på produsentmøte som nylig ble avholdt i Kviamarka.

Tema;

Mrsa og rutiner, kvalitet på smågris og slaktegris.

 

 

 

terter

Det ligger verdighet og respekt over dette bildet. En høyt respektert fagmann takkes av, og en ny ønskes velkommen.

Lykke til begge to.