Ny Prisløype sau og lam 2 halvår 2017

Prisløype sau: 1 og 2  halvår 2017

  • Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 8,00 kr/kg
  • Mandag 16. januar (uke 3): Engrospris opp 1,50 kr/kg
  • Mandag 23. januar (uke 4): Engrospris opp 1,50 kr/kg
  • Mandag 30. februar (uke 5): Engrospris opp 1,00 kr/kg
  • Mandag 13. februar (uke 7): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Samlet gir dette et prisnivå på sau som ligger 3,00 kr/kg under 2. halvår 2016

Prisløype lam: 1.halvår 2017

  • Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 3,00 kr/kg
  • Mandag 6. februar (uke 6): Engrospris opp 2,00 kr/kg
  • Mandag 20. februar (uke 8): Engrospris opp 2,00 kr/kg
  • Mandag 6. mars (uke 10): Engrospris opp 2,00 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2017 som vil være 3,00 kr/kg lavere enn i 2. halvår 2016.

Leveringsbetingelser småfe gjeldende 01.08.2017

 

Ny Prisløype Lam: 2.halvår 2016

Uke Dato Lam R 19 kg
32 08.aug Kr 71,77
33 15.aug Kr 73,27
34 22.aug Kr 73,77
35 29.aug Kr 73,27
36 05.sep Kr 74,77
37 12.sep Kr 72,77
38 19.sep Kr 68,77
39 26.sep Kr 66,47
40 03.okt Kr 59,17
41 10.okt Kr 58,17
42 17.okt Kr 58,17

Priser inkludert grunntilskudd, puljetillegg over 100, Prima lam, Jæren smak, sessongtillegg og etterbetaling 6 til 8 tonn