Prima Jæren skifter navn til Prima Brands

 

PRIMA JÆREN SKIFTER NAVN TIL PRIMA BRANDS – NAVNET PRIMAJÆREN VIDEREUTVIKLES SOM REGIONAL MATSKATT OG MERKEVARE

Gjennom et utviklingsløp over snart 30 år er Prima Brands utviklet fra en liten skjærebedrift til en tung regional matvareaktør med omfattende nasjonal distribusjon.

Prima Brands omfatter i dag en total verdikjede fra råvareutvikling i samarbeid med dyktige regionale produsenter til leveranser av ferdige bearbeidede varer til dagligvare og storhusholdning. Prima Brands forvalter i dag lokalt forankrede merkevarer som A Idsøe, Toma, Prima Jæren, Jæren Smak, Norsk Angus og Matfylket med en omsetning på om lag NOK 2 mrd kr.

Vår anleggsstruktur består av 5 produksjonsenheter som alle er lokalisert i Rogaland, med ulik spesialisering og totalt sysselsetter ca 240 årsverk. Prima Brands vil i fremtiden være selskapets juridiske navn, til bruk overfor kunder, leverandører og samfunn, mens Prima Jæren vil anvendes spisset som merkevare og matskatt for lokale produkter.

Visjonen bak selskapets utvikling har vært et målrettet arbeid for å tilby norske forbrukere et sortiment av kjøttvarer av stabilt høy kvalitet med basis i landbrukstradisjonene på Jæren. I samarbeid med vår kunder har vi utviklet dyp forståelse for hva forbruker opplever som god kvalitet på kjøtt, og etablert arbeidsprogrammer for å forankre slike målbilder gjennom hele verdikjeden helt tilbake til produsentene.

I vårt arbeid henter vi inspirasjon fra en stabil og langsiktig vekst i matvarer basert på lokale tradisjoner og smaker. Merket Prima Jæren vil aktivt anvendes i kommunikasjon av vår videre satsing.

  • Forbruker ser at lokale mattradisjoner ofte er knyttet opp til gode smaksopplevelser utviklet over lang tid.
  • Forbruker opplever at lokale matprodukter gir økt bredde og variasjon i kostholdet.
  • Forbruker er også opptatt av bærekrafts dimensjonen i kortreist mat.

«Endring av navn gir kraft og inspirasjon til videre vekst og beskriver tydelig retningen selskapene har fremadrettet», sier styreleder og hovedeier Anbjørn Øglend.

Pressekontakt: Anbjørn Øglend, Mob: 90791665, mail: anbjorn@prima.as

Prima Brands AS inngår i Prima Brands Group AS som har sin hovedvirksomhet i Norsk Matindustri. Innen kjøttbransjen har Prima Brands Group aktivitet i hele verdikjeden, med slakting i partnerskap med Nortura, nedskjæring i produksjonsselskapet Norpri AS og foredling gjennom 50% eierskap i konsernet A Idsøe. Innen fiskeindustri har Prima Brands Group etablert produksjon av marine proteiner og oljer samt filetering og salg av pelagisk fisk gjennom 50% eierskap i sjømatkonsernet Prima Blue.

https://primabrands.no/