Presentasjon av referanseråd

Presentasjon av referanseråd storfe Prima Sør og Jæren.

Referanseråd Jæren

  • Leder: Mai Britt Lode. Tlf.nr 934 98 195
  • Halvor Egeland. Tlf.nr 91 895 520
  • Erling Søyland. Tlf.nr 908 26 618

 

Mai Britt Lode   

Gnr.17/6 Bakjen Lode. Melk, kjøtt og svin.

 

Halvord Egeland
Gnr.39/9 Dysjaland 231. Melk og kjøtt

 

Erling Søyland   

Gnr.27/13 Sandnes. Melk og kjøtt

 

 

 

Referanseråd Prima Sør

  • Leder: Rune Undheim. Tlf.nr 476 26 451
  • Jan Petter Gjertsen. Tlf.nr 909 96 949
  • Bjørn Erik Liland. Tlf.nr 995 41 207

 

Rune Undheim
Gnr.22/6 Frigstad –Finsland. Spesialisert kjøtt produksjon

 

Jan Petter Gjertsen
Grn.9/4 Hauge Østre, Lista. Melk og kjøtt

 

 

Bjørn Erik Liland
Flekkefjord. Gris og storfe