Leveringsbetingelser storfe, 2020

Gjeldende fra 7.september 2020

Bonus og puljetillegg Jæren Smak Storfe

Beskrivelse kr pr. kg
Avtaleinnmelding 2 ukers avtale 1,50
2–3 stk. 1,35
4–5 stk. 2,00
6–10 stk. 2,55
11–13 stk. 2,95
over 14 stk. 3,55
Sesongtillegg justeres etter marked
Prima ku P til E+ (ung/ku og ku) 3,00
Prima kilo pluss 300 klasse O+ til E+ (kvige, kastrat, u/ku og u/okse) 2,00
Premium kilo pluss 350 klasse O+ til E+ (kvige, kastrat, u/ku og u/okse) 1,50
Prima kjøttfe-avtale, inngått kjøttfeavtale: klasse R til E+ (kvige, kastrat, u/ku og u/okse) 3,00
Prima kjøttfe avtale prisen varierer gjennom året***
Jæren Smak-tillegg* 2,00
Prima tonnasjeavtale, beregnes i forhold til kvantum, etterbetales ved årsslutt 0,45–1,00****

 

* Krav for Jæren Smak Storfe

Radius: 2,5 timer

Kategori: u/okse, max. 20 måneder (620 dager)

Kategori: kastrat, u/ku og kvige, max. 30 måneder (920 dager). Kvige blir ung ku ved 731 dager.

Klasse: O og bedre

Nå tar vi også med O-, men da minimum 3- i fett

Fettklasse ung okse, kvige og kastrat: 2+ til 5+

Fettklasse ung ku: 2+ til 4+

Vekt: 280–350 kg

Reine dyr

Godkjent KSL

Godkjent i husdyrregisteret

Innmelding på 2 uker

 

Krav for Angus

Radius: 2,5 timer

Kategori: u/okse, max. 18 måneder

Kategori: kastrat, u/ku og kvige, max. 30 måneder (920 dager). Kvige blir ung ku ved 731 dager.

Rasekrav: over 50 % Angus. Far skal være 100 % Angus, Semin, ungdyrkåret eller Stambokført. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.

Klasse: O og bedre

Fettklasse ung okse, kvige og kastrat: 2+ til 5+

Fettklasse ung ku: 2+ til 4+

Reine dyr

Godkjent KSL

Godkjent i husdyrregisteret

Innmelding på 2 uker

 

Fettkomp/Angus-tillegg

Beskrivelse kr pr. kg
PA (fettklasse 3-) 1,00
PA (fettklasse 3) 1,50
PA (fettklasse 3+) 2,50
PA (fettklasse 4-) 4,00
PA (fettklasse 4) 5,00
PA (fettklasse 4+) 5,00
PA (fettklasse 5-) 5,00
PA (fettklasse 5) 5,00
PA (fettklasse 5+) 5,00
Angustillegg u/okse og u/ku, 260–340 kg 6,00
Angustillegg u/okse og u/ku, 340–370 kg 5,00
Prima Angus Kvige/Kastrat, 200–300 kg 7,00
Prima Angus Kvige/Kastrat, 200–300 kg (kampanje**) 10,50
Angustillegg, ikke treff på alder og vekt (ikke fettkompensasjon) 4,00

** Kampanje er fra uke 7 til 11 i 2020.

 

*** Prima kjøttfeavtale

Kategorier: ung okse, kvige, kastrat og ung ku

Rasekrav: 75 % kjøttfe, Charolais, Limousine, Simmental, Tiroler, Grauvieh, Blonde d’Aquitaine, Hereford og Highland Cattle

Klassekrav: R- og bedre

Vanlig avtaleinnmelding (2 uker)

Godkjent KSL

Reine dyr

Alle dyr skal meldes inn med individnummer

Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri

Prisen varierer gjennom året:

01.01.2020–23.08.2020 3,00 kr pr. kg
24.08.2020–27.09.2020 2,00 kr pr. kg
28.09.2020–29.11.2020 1,00 kr pr. kg
30.11.2020–31.12.2020 2,00 kr pr. kg

 

 

**** Tonnasjeavtale

Utbetales ved årets slutt.

1–9 tonn 0,45 kr pr. kg
10–19 tonn 0,60 kr pr. kg
20–29 tonn 0,80 kr pr. kg
over 30 tonn 1,00 kr pr. kg

Nystarteravtale

Produsent vil i perioden avtalen gjelder få nystarter-tillegg på kr 1,50 pr. kg levert slakt (storfe, sau, lam). Slaktegris er 0,60 kr pr. kg og 25 kr pr. levert smågris. For kalv er det 50 kr pr. stk.

Nystarter-tillegget utbetales i to av de tre første år produsent leverer slakt til Prima Slakt.

Produsent kan selv velge hvilke to år han vil gjøre avtalen gjeldende for.

Underskrevet nystarteravtale gir rett til vederlagsfritt medlemskap i kontrollen på vedkommende dyreslag.

Nødslakt

Pris pr. utrykning: kr 1.100

Reduksjon i avregningsprisen for nødslakt: 25 % på alle dyreslag unntatt, råne 30 % , gris 35 % og hest 50 %

Det utbetales ikke tilleggsytelser på nødslakt.

 

Slaktekostnader retur

Dyreslag Retur kr pr. stk. Nisje kr pr. kg
Gris 472,00 10
Purke 472,00 15
Ung okse, kvige, kastrat 3.565,00 17
Okse, ku, ungku 3.565,00 17
Kalv 1.868,00 20
Sau 435,00 30
Lam 435,00 34
Lam av villsau 435,00 34
Geit 435,00 27
Kje 435,00 60

Hver enkelt produsent får gratisslakt: ½ storfe, 1 gris og 2 småfe.

Innmeldingsrutiner

Storfe og livdyr: 2 ukers innmelding
Slaktegris: 1 ukes innmelding
Smågris: 2 ukers innmelding (nytt fra 01.02.2020)
Småfe: 1 ukes innmelding

Innmeldingsfrister:
– For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen mandag kl. 15:00, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 06:00.
– Smågris innmelding på telefon senest fredag 15:00 eller på web søndag 24:00 senest 2 uker før ønsket leveringsuke.

Kontaktinformasjon:
All innmelding: tlf. 51 79 86 00
Nødslaktvakt: tlf. 51 79 86 00 eller tlf. 971 71 977 (JBR)
Nødslaktbil direkte:
– Nortura Sør Rogaland/Vest-Agder + Dalane uten Bjerkreim: tlf. 478 73 179
–  Nortura Sør-Rogaland (Eigersund/Forus): tlf. 480 11 600
–  Nortura Nord-Rogaland: tlf. 480 99 248