Gårdsglimt fra Torland på Nærbø

Gards.nr 24 og Bruks.nr 7 på Nærbø

Gårds reportasje fra Torland på Nærbø

 

En vakker vårdag med sol fra den blåe Jær-himmelen gir oss allerede den beste opplevelse i det vi svinger inn på tunet til Jon og Marit Lende på Torland.En bli og trivelig Jon tar imot oss, ønsker hjertelig velkommen og er allerede på vei inn i «drøsen» om hva han bruker tiden til. Vi blir vist veien inn til et varmt og koselig kjøkken, der kaffe og tilbehør er kommet på bordet.

Den stolte bonden på Torland

Vi er kommet til gården Torland gards.nr 24 bruks.nr 7 i Nærbø. Eier og bruker Jon lende (53) gift med Marit (55) Jon er født og oppvokst på Torland. Han er den elste av 4 søsken. 2 brødre og en søster. Jon overtok bruket fra sine foreldre Rangvald (78) og Mor Solfrid (78) formelt i 2001. Det vil si han kjøpte maskiner og buskap i 2000 og forpaktet det første året.

Gårdens totalareal er på 300 da. Godt som alt er fulldyrket. Produksjon på gården er melk og kjøtt, med dyrking av gras og noe korn. Gården Torland er i Jærsk målestokk et middels stort bruk. Jon bygde nytt bolighus i 1998 og giftet seg samme år. Det ble bygget nytt melkefjøs i 2009, her blir det levert 400.000 l melk i året og mellom 25 til 30 tonn slakt.Jon forteller ivrig at gamle fjøsen ikke var mer en 40 år når han bygde nytt, Bygninger og tun fremstår som velholdt, og det ligger ikke så lite stolthet i materialvalg som både skal vare lenge og ha høy estetisk verdi.

Nyfjøset

 

Den eldre generasjon bor på bruket. Rangvald og Solfrid er fremdeles aktive i driften. Mor Solfrid har fremdeles ansvaret for kavestellet, noe Jon understreker at hun er dyktig til. Far Rangvald tar seg bland annet av tresking og annet arbeid når han har tid.Rangvald er en kjent kar på svært mange bruk i regionen. Han har drevet med transport og for omsetning i mange år. Er fremdeles aktiv med lastebiler som kjører over store områder. Torland er på mange måter et familiebruk, selv om Marit, kona til Jon har valgt å ha arbeid utenom bruket.

Jon forteller om hva som er viktig for han som bonde. Han kan ikke gjøre ting halveis, som han sier, skal han gjøre ting skal det være kvalitet over det. Det er ikke så vanskelig å se at dette også har vert viktig for generasjonen før Jon.

Jon er en stolt bonde. Han er ikke opptatt av at han skal være størst i volum, men at han skal ha de beste resultater på det han driver med. Jon forteller at han ikke hadde investert i nytt melkefjøs uten at han ville kunne tjene mer penger enn i det gamle.

Han understreker , det viktigste for å tjene penger på husdyr produksjon i dag, er den aller beste dyrevelferd. Viser dyrene trivsel, så vokser de og produserer. Skal en optimalisere og tjene mer penger, har det for meg også vert viktig med full kostands kontroll.Jon legger ikke skjul på at han tjener penger, men han understreker at dette ikke kommer av seg selv. Jeg som bonde må spille på lag med biologi, agronomi og etablere forståelse for hva jeg kan gjøre, og ikke minst etablere kunnskap om hva han ikke bør gjøre.

Jon er ivrig i å fortelle at han vil bygge egenkapital til investering og vedlikehold. I et valg mellom den nyeste traktoren og det å bygge nytt fjøs, var valget enkelt. Jeg tjener mer penger i fjøset, enn i traktoren.

Oversikt over flate jorder og Torland i perspektiv

 

Jon har levert alle sine dyr til prima siden han overtok som bonde på Torland. Jeg har vert veldig godt fornøyd med den jobben som Prima har gjort for meg. Slakteriet har satset på produkter/kvaliteter som har gitt meg mer igjen for min jobb. Det er jeg stolt av, og slik skal det være. Avtalen jeg inngikk med Prima var en viktig avtale, det handlet ikke bare om at jeg skal være fornøyd med prisen, men at slakteriet skal følge meg opp, og gi meg service. Det være seg fra dyrene blir levert på bilen, til pengene er på konto. Jon understreker, alt henger sammen med alt, opplever jeg at jeg blir tatt på alvor, og blir fulgt opp, vil jeg være lojal mot prima. Han avslutter med at dette er grunnen til at jeg har vert i prima i alle år.

 

Når jeg utfordret Jon til å komme med råd til ungdommen som skal overta gårdsbruk i dag, blir han litt ettertenksom. Jeg har ikke hatt mye ferie sier han, det er viktig skal du holde på motivasjonen. Dette var kloke ord fra bonden på Torland.

 

Vi takker Jon og Marit Lende for at vi fikk presentere Torland

 

Magnar Sandanger