Felles slakterisatsning har gitt vekst.

Nå ligger planene klare for felles vekst i hypermoderne slakteri for både Prima Jæren og Nortura

Prima Jæren og Nortura har siden 2014 sett store synergier i å sats sammen på slakteritjenester, og gjennom selskapet Prima Slakt har vi klart å øke antall slakt i 2016 med 7,9% og vi slakter hele 9,8 mill kilo pr år. Prognosene for 2017 tilsier en ytterligere vekst og et volum på ca 10,6 mill kilo

Les mer på Jærbladet sine websider: http://jbl.no/naringsliv/dei-satsar-milliardar-og-vil-byggje-norges-storste-slakteri/19.42083