Bondebladet presenterer Agder Angus

Forer frem okser i biffring

Dette var overskriften på førstesiden av Bondebladet 6 august 2020 . Rune Undheim er først og fremst en dyktig fagperson. Den som har vært på gården hans i Finsland, vet at tilfeldigheter er fremmedord i hans planleggingsstrategi.

Rune presenterer seg som «senior» bonde. Etter min vurdering er dette en dekkende tittel på en person, som møysommelig har bygget opp erfaring, kunnskap og spesialisering på viktige område.

I Prima er vi selvfølgelig veldig glade vi har slik produsenter. Imidlertid er det ikke bare på hjemmebane vi kan lese fremdrift i Runes aktiviteter. Artikkelen i bondebladet viser at Rune ønsker å speile en vellykket utvikling for den regionen han er en del av. Når besetningen er liten, samarbeider en i produksjons ring/biffring for å spare kostander og ta ut synergier. Dette er spennende tenkning, i en stadig mer industrialisert produksjon.

Det er virkelig en stor ambisjon for region og produksjon, å skape merkevare på Agder Angus. Det Rune peker på, er distrikts politikk i praksis. Innovasjon Norge kan se at det gror etter en slik satsing.

Konseptet Angus er bygget opp rundt flere viktige parameter, som hele tiden underbygger beste kvalitet. Mørhet og marmorering er viktige elementer på spisekvalitet, mens dyrevelferd, landskapspleie og stedlig kultur forståelse, også er med å underbygge kvalitets begrepet.

Det hele premieres med kvalitetstillegg/ Angustillegg på 6 kr + fettkompensasjon som etter fettklasse kan bli opptil 5 kr.pr.kg.

I Prima er vi stolte av å kunne være deltagere i hele verdikjeden. Meny er garantisten for at markedet betaler så mye tilbake av denne type satsing. Det gjør oss både fremtidsrettet og innovative. I tillegg til å produsere verdens beste biff, er vi med å skaper levende bygder.

Vi takker Rune Undheim og Agder Angus for den innsatsen som blir lagt ned i denne viktige satsingen.

Prima

Magnar Sandanger