Angus utstilling i Elmia i Sverige

Vi har besøkt Elmia Landbruk i Sverige

Prima Jæren og Norsk Abeerdeen Angus-forening, hadde planlagt fagtur til Sverige 20. til 22. oktober for produsentene, men på bakgrunn av dårlig påmelding måtte vi dessverre avlyse turen. Vi vil likevel benytte muligheten til å rapportere fra den store Elmia- messen vi i anledning denne turen skulle vert på.

I headingen på nettsiden til Elmia Landbruk står følgende: «Elmia Landbruk er en fagmesse for hele det Svenske landbrukets framtid». Overskriften er ambisjonsrik og utfordrende og setter store forventinger til denne messen.

Torsdag morgen 20.10.2016 ankom undertegnede sammen med avlskonsulent ved Angusgården Merethe Mørk, Gøteborg. Vi ble møtt av representant fra styret i den Svenske Angus foreningen. Vi hadde på forhånd signalisert at vi ønsket å overvære utstilling av alle kjøttfe -raser, samt bli kjent med det Svenske Angus-miljøet. Vi kan si det slik at vi fikk i «pose og sekk». J Fra tribuneplass blant Angus- entusiastene, fikk vi virkelig ta og føle på hvor engasjerte og oppdaterte våre Svenske yrkesbrødre er av Angus og avl. Vi kan virkelig være stolte av det vi har skapt i Norge rundt Angusen og dens positive egenskaper, men i all ydmykhet har vi også noe og lære av Svenskene.

folk

Det som virkelig var iøynefallende, var de mange unge og fremadstormende som var engasjerte på rasens vegne. De hadde virkelig innsikt i hvordan eksteriøret på Angusen skulle være. De hadde maktet å skape et miljø rundt utstilling og egenskaper på de ulike rasene som er verdt å merke seg.

Det var rene 17. Mai stemning når dyrene entret ringen. Svenskene hadde hentet to dommere fra Canada som hadde solide Angus kunnskaper. De beordret utstillerne til å gå og stå med dyrene slik at de kunne karaktersette egenskapene individuelt og sammenlignbart.

Dyrene ble mønstret etter alder fra kalver, kviger, ung okser, kyr og voksne okser. Til slutt ble det en mønstring av alle dyrene i alle aldere og kjønn, for å kåre det fineste dyret på utstillingen. Vinneren ble en fantastisk fin kvige av Angus med topp avstamming.

Det er flere likhetstrekk mellom Norge og Sverige i måten Angushistorien startet på i løpet av 60 årene. Populasjonene er tilnærmet like store, men det er nok blitt gjort noen andre prioriteringer i det svenske gen- materialet.

Gjennom det Svensk/ Norske samarbeidet på forenings nivå, hadde svenskene fått med seg at det var satset mye på Angus i Norge, ikke minst gjennom etableringen av Angus gården. Skal vi tolke «signalene» er det ikke lenge før vi får Svensker på besøk.

Vi ble invitert til festmiddag av den svenske Angus foreningen om kvelden. Vi fikk muligheten til å høre hvordan Svenskene driver med avlsarbeid og produksjon av Angus. Det ble virkelig en festaften, som toppet seg med at det under høytidelig seremoni, ble utdelt plaketter og utmerkelser til produsenter som hadde flere dyr til premiering og deltagelse over flere år.

dommere

Det ble oss fortalt at det var økende interesse for Angus i Sverige, men de følte ikke at de fikk betalt for den gode kvaliteten på kjøttet. KLS Ugglarps, som er Sveriges største slakteri, hadde startet opp et marmorering prosjekt, men dette førte ikke til noen nevneverdig forbedring i økonomien for produsentene. Det var ingen kommunikasjon mellom produsent og slakteri.

Det var også interessant at det var en del «rød» Angus i Sverige. Bakgrunnen for dette var at det var en konkurranse i å ha dyr i tilnærmet samme farger som de tunge rasene. Det ble presisert at det ikke var noen forskjell på kvaliteter etter deres vurdering. Dette forteller vel bare om hvor allsidig Angusrasen er.

Vi ble invitert til et møte med styret i den Svenske Angus foreningen. De ønsket å bli oppdatert på hvordan vi driver i Norge, fra avl til slakt.

Undertegnede fikk i oppgave å presentere hvordan vi samarbeider på slakteri og kvalitets siden, Ikke minst få presentert vårt unike samarbeide med Meny. Dette var nok på grensen til å vekke misunnelse for Svenskene. Merethe Mørk pratet om hvordan vi arbeider og samarbeider mellom Angus forening/Tyr og ikke minst opp mot dette spennende konseptet til  Angus gården. Vi sitter igjen med en god følelse etter dette møte.

Som seg hør og bør etter ambisjonen for denne messen, ble det Svenske landbruket presentert fra debatter om tidsaktuelle temaer, til utstilling av maskin, redskap og innredning for ulike dyreslag +++

 

Vi beklager at ikke flere fikk oppleve møte med det Svenske Angus miljøet. Vi er sikre på at dette hadde gitt inspirasjon til et samlet miljø, og ikke minst til den enkelte av dere produsenter.

 

Prima Hilsen

Magnar Sandanger