Jæren Smak – PERFEKT RIBBE PÅ ÉN, TO, TRE!

 

 


Jæren Smak er Prima Jærens eget kvalitetsmerke. Med basis i mattradisjonene på Jæren, er Jæren Smak resultatet av et samarbeid innen kjøttproduksjon, fra bonde til forbruker, med fokus på å bedre kvalitet og smaksopplevelse på norsk kjøtt.
Jæren Smak Ribbe er den eneste ribben i Norge som har fått betegnelsen Matmerk Spesialitet.

Kvalitet Jæren Smak leverer det ypperste innen kjøttprodukter. Ved til enhver tid å levere de beste produktene skal vi dokumentere at Jæren er synonymt med gode matopplevelser.
Dette oppnås gjennom en helhetlig tankegang med strenge selvpålagte produsentkrav  innenfor matsikkerhet, sporbarhet, fôrkvalitet og ikke minst dyrevelferd.

Dyrevelferd – en forutsetning for god kvalitet.

Prima Jæren legger stor vekt på at dyrene har nødvendig areal for trivsel, samt rikelig med grovfôr og strø. Dette innvirker på helheten – også på smaken. Inntransport fra produsent til slakteri er begrenset til maks 1 time. Ved slakteriet er omgivelsene tilpasset dyrets vante oppvekst miljø. Fôr og vann er tilgjengelig hele tiden, automatisert stressfri behandling og en spesial komponert musikk spilles for å ytterligere sikre en stressfri slakteprosess.

Sporbarhet – kunnskap fordrer trygghet.

Alle produkter kan spores tilbake til den enkelte produsent og alle produkter fra Jæren Smak leveres i separate sendinger med særskilt merking. På den måten får kunden mulighet til å følge produktet fra start til mål.

Matsikkerhet – en grunnleggende faktor.

Med Prima Jæren grunnleggende vilje til å levere en vare av ypperste kvalitet, er et omfattende fokus på matsikkerhet i form av hygiene, dyrehelse og ryddighet en selvfølgelighet. Her har Jæren Smak etablerte kontrollrutiner som gir våre produkter store fortrinn.

Spesialfôr – bygget på lange tradisjoner

Jæren Smak tar vare på det historiske dyreholdet i dagens moderne produksjon. Derfor har vi utviklet et unikt grisefôr basert på gammel viten. Kjøtt basert på spesialfôret er testet av flere av Norges fremste kokker gjennom et prosjekt ved Gastronomisk Institutt i Stavanger. Kjøttet har en bedre struktur – og, i følge kokkene, en langt bedre smak.

Ingen bruk av Vaksiner eller Antibiotika

Vi tror på godt dyrehold gjennom bedre plass, tørre fine båser, og god ventilasjon for minske sykdom og smittefare. På den måten vil vi unngå bruk av antibiotika og vaksiner på dyrene. Skulle et dyr ha behov for behandling vil det selvsagt få den rette oppfølgingen og medisineringen, men det vil da ikke bli et godkjent Jæren Smak dyr.