Viktig info om Korona!

Oppdatering rundt Korona situasjonen for Prima sine produsenter.

 

Vi i Prima har et stort fokus på å gjøre det vi kan for at ting skal foregår så normalt som mulig rundt levering av slakt og livdyr i en krevende situasjon. I den forbindelse er det viktig for oss å understreke at sjåførene våre er både en ekstremt viktig brikke her for at slakting/skjæring skal gå som normalt men disse er også den største «risikofaktoren» vi har. Sjåførene er i daglig kontakt med dere produsenter og derfor kommer det her noen presiseringer rundt hvordan alle bør håndtere denne kontakten.

Fra i dag av så innstiller vi livdyrkjøring på storfe. Det vil inntil videre ikke bli mulig og bruke vår transportør til slik transport. Skulle det oppstå situasjoner der det er helt påkrevd må enten Magnar Sandanger eller Harald Reime kontaktes for råd når det gjelder livdyr av storfe.

Smågris omsettes som normalt men vi understreker at vi ber om ekstra varsomhet i forhold til kontakt med sjåfør her.

Generelle råd!

  1. Gi beskjed i god tid om du skulle være i karantene eller eventuelt ha fått påvist Korona-smitte.
  2. Det vil ikke være nødvendig å levere med Helseattest inntil videre, disse vil bli sendt elektronisk fra Prima til slaktegrisprodusenten.
  3. Det er ikke krav om signering av kjøreseddel inntil videre.
  4. Sørg for å bruke smittevernutstyr ved levering av smågris/slaktegris/storfe (engangshansker osv.) slik at vi sammen gjør det vi kan for å redusere smittefaren.
  5. Viser til myndighetenes anbefalinger i forhold til hvordan man opptrer når det gjelder dette med å holde avstand, renhold mm.
  6. Så ber vi om at alle holder seg oppdatert på utviklingen her og understreker at vi er i en krevende situasjon i forhold til hva som er anbefalingene pr dags dato og hva som måtte komme. Ber derfor om forståelse for at ting kan endre seg i løpet av veldig kort tid.
  7. Prima har et alt fokus på å sikre at driften hos dere skal gå som normalt og gjør alt vi kan for å sikre dette.
  8. Det vil ikke være mulig og benytte seg av returordning inntil videre. Alt retur som er bestilt vil selvsagt bli utlevert men det er ikke mulig å be om dette nå.
  9. Vil også understreke at dere som produsenter innskjerper rutinene deres rundt bruk av smittesluser hos dere. Det er viktigere en noen gang at disse blir brukt riktig. Sørg for å holde slusen ren og ryddig og hold besøk på et absolutt minimum fremover slik at vi gjør det vi kan for å hindre smittespredning.