Transport av dyr

Prima Jæren har avtale med J.B Reime om inntransport av dyr fra våre produsenter. Vi ser det som særdeles viktig at dyrene blir transportert på en best mulig måte og med kortest mulig tid for å unngå unødvendig stress på for dyrene.