Slakting i forbindelse med Jul – 21

Frister og slaktedatoer Julen -21

Slakting jule ukene 2021 blir som følger:

Gris

Uke 51 Slakting kun mandag (begrenset antall)

Uke 52 Slakting mandag – torsdag

Storfe

Uke 51 Slakting kun mandag (begrenset antall)

Uke 52 Slakting mandag – torsdag

Småfe

Uke 50 er siste slakteuke i 2021

Uke 2 er første slakteuke i 2022

 

NB!! MELD INN I GOD TID OM DU VIL SLAKTE I DISSE UKENE.