Slakting av småfe i sommer

Vi slakter sau/lam i følgende uker!

Det blir slaktet sau/lam i uke 26, 28 og 31 sommeren 2020

God sommer!