Prisløype på storfe frem mot sommeren 2015

Info om prisløype på storfe.

Fra og med 4. mai er sesongtillegg på storfe 1,80 kr/kg.

Dato
Sesongtillegg storfe
20.04 0,80 kr/kg
04.05 1,00 kr/kg
06.07 -0,80 kr/kg
03.08 -1,00 kr/kg