Sjekkliste for dyrevelferd hos storfe

Listen er ment som en kort sjekkliste med tanke på å sikre god dyrevelferd hos storfe. Tenk over hva du selv skal gjøre for at dyrene skal ha det så bra som mulig, Er du usikker eller trenger råd, ta kontakt med din dyrlege eller rådgiver på slakteriet.

God dyrevelferd hos voksne storfe

 1. Dyrene skal være i godt hold. Dyr med dårlig hold skal tas ekstra hånd om.
 2. Godt fôr, både ernæringsmessig og hygiene. Rengjør fôrbrettet.
 3. Nok plass til at alle kan spise samtidig, eller alltid fôr på fôrbrettet.
 4. Alltid tilgang på rent og friskt vann fra rene drikkekilder.
 5. Dyrene skal være rene og tørre.
 6. Alt storfe skal ha tilgang på bekvem, tørr, ren og trekkfri liggeplass
 7. Godt klauvstell, med regelmessig og kvalifisert klauvskjæring.
 8. Bruk rene fødebinger. Ta raskt hånd om kalven.
 9. Bruk av kutrener skal begrenses til et minimum.
 10. Syke eller skadde dyr skal hvis det er hensiktsmessig i egen sykebinge. Husk at slike dyr skal ha hyppig tilsyn, eventuelt tilkalle veterinær.
 11. Lidelser/skader som er forbundet med store smerter, og som ikke er under veterinær behandling, skal avlives umiddelbart.
 12. Korrekt avliving med boltepistol, husk avblødning.
 13. Ha en fungerende smittesluse med støvler og klær for besøkende for å hindre smittsomme sykdommer.
 14. Ha regelmessig besetningsbesøk av veterinær og rådgiver i løpet av året. Få hjelp til å se ting med nye øyner!

 

God dyrevelferd hos kalver

 1. Vær til stede under kalvingen.
 2. Ta raskt hånd om kalven:
  • •Ha kalven på tørt, rent og tett underlag.
  • •Raskt gi råmelk (min. 2-3 liter innen de 2 første timene)
  • •Unngå at kalven blir kald; bruk halm eller varmelampe
  • •En 40 kg kalv bør minst ha 6 L melk daglig fordelt på 3-4 måltider
 3. Sikre at kalver som ammer får nok melk, evt tilleggsfôring med ekstra melk.
 4. Sikre god råmelkskvalitet. Å måle kvaliteten er god hjelp.
 5. Ha nedfrosset råmelk av god kvalitet i reserve.
 6. Merk kalven straks.
 7. Tidlig tilgang på friskt vann, grovfôr og kraftfôr.
 8. Ikke oppstall kalver med stor aldersforskjell sammen:
  • •Tilpass fôringen til alderen
  • •Rikelig tilgang på friskt vann
  • •Sørg for at alle får spise
 9. Høy dyretetthet øker sjansen for sykdom.
 10. Avhorning skal skje innen 6 uker.
 11. Syke kalver skal ta hånd om straks, evt tas ut i sykegarde. Husk at diaré og lungebetennelse smitter lett mellom dyr. Hold sykegarden ren.
 12. Stell friske kalver før syke!