PRIMA ANGUS

Gjeldende betingelser fra 1.1.2016

ANGUS KRAV

 • Radius 2,5 timer
 • Kategori : U/okse, max 18 måneder
 • Kategori : kastrat, kvige og u/ku max 30 måneder
 • Rasekrav over 50 % Angus
 • Klasse : O og bedre
 • Fettklasse ung okse,kvige og kastart 2+ til 5+
 • Fettklasse ung ku 2+ til 4+
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker

Fettkomp/Angus tillegg

 • PA           (fettklasse 3-) 1,00 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 3) 1,50 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 3+)   2,50 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 4-)   4,00 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 4) 5,00 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 4+) 6,10 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 5-) 7,30 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 5) 8,60 Kr pr kg
 • PA           (fettklasse 5+) 10,0 Kr pr kg
 • Angustillegg u/okse og u/ku   Fra 260 til 340 kg 5,00 kr pr kg
 • Angustillegg u/okse og u/ku   Fra 340 til 370 kg 4,00 kr pr kg
 • Prima Angus Kvige/Kastrat Fra 220 til 320 kg 6,00 Kr pr kg
 • Angustillegg ikke treff på alder (ikke fettkompensasjon ) 3,00 kr pr kg
 • Prima Angus, beregnes og utbetales etter hvert kalenderår