Påmelding til ungdyrkåring av kjøttfe 2021!

Til kjøttfebønder i Nortura SA og Prima Slakt, Ungdyrkåring av kjøttfe 2021.

Ungdyrkåring av kviger og okser er et praktisk opplegg for å rangere avlsdyr etter objektive kriterier som gir mulighet til å velge ut de beste dyra i egen buskap til videre avl og eventuelt til livdyrsalg.

På grunn av stor geografisk spredning blant de som ønsker kåring er planleggingen av kåringssesongen viktig for oss som skal kjøre rundt å gjennomføre ungdyrkåring. Vi ønsker derfor at du melder deg på til ungdyrkåring. Når påmeldingsfristen er utløpt setter vi opp kjørerute for sesongen. Det er mange dyr som skal kåres på kort tid, og ber derfor om forståelse for at vi må sette noen krav til dere produsenter:

Forutsetninger for ungdyrkåring:

 1. Oppdaterte registreringer i Storfekjøttkontrollen.
 2. Dyr som skal kåres må være mellom 290 og 460 dager gamle.
 3. For okser utføres ungdyrkåring kun på renraset dyr, mens på kviger ungdyrkåres også krysningsdyr. Kviger og okser rangeres hver for seg, og det trengs 3 dyr av samme kjønn og rase for at rangeringen skal kunne skje.
 4. Dyr skal være veid, og vekten lagt inn i storfekjøttkontrollen senest kvelden før kåringen. Husk at fødselsvekten også skal være registrert. Anbefaler også å veie 200-dagersvekt.
 5. Nortura har strenge HMS-rutiner for sine ansatte. Det er derfor ekstra viktig at det er:
  • Fikseringsmuligheter med fangfront eller behandlingsboks.
  • Fast underlag i området hvor ungdyrkåring finner sted.
  • Viktig at dyrene er trent med å stå fiksert og håndtert på forhånd.
 6. Minst en person fra gården må være med å hjelpe til i forbindelse med kåringa.
 7. Gode rutiner for smittevern krever at kjeledress og vernestøvler til 2 personer er på plas
 8. Test besetningen for BRSV/Corona, så vi kan ta hensyn til status ved oppsetting av kjørerute. Ved evt. livdyrsalg er kjent helsestatus av ekstra betydning.

 

Pris for ungdyrkåring:

 • Oppmøtepris: kr 2 800,-
 • Pris per dyr:  kr 60,-

(For aktive avlsbesetninger dekker TYR kostnaden per dyr)

OBS! Ungdyrkåring er et tilbud til medlemmer i Nortura/de som leverer til Prima Slakt, krav om leveringsplikten må være innfridd. Unntaket er aktive avlsbesetninger.

Påmelding så raskt som mulig sendes til karin.fuglestad@nortura.no

                                                                       Hildur.brovig@nortura.no

                                                                      Kristin.heggen@nortura.no 

 • Individnummer på dyr som ønskes kåret.
 • Når ønsker du kåring? Hvilken måned, uke, bestemte dager som ikke passer osv…
 • Status BRSV/BCoV

 

Kontaktperson:

Karin Fuglestad         tlf 480 11 629   Rogaland     Hildur Brøvig    tlf 950 20 392   Agder

Kristin Heggen            tlf 902 84 546    Vestland

 

Temaark – Ungdyrkåring

HUSKE LISTE I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE TIL KÅRING!