Kalvebonus

Prima har lang tradisjon for å bruke kalvebonus som et virkemiddel for økt tilførsel. Grunnlaget for bruk av bonus, er knyttet til balansen i kalvemarkedet, og økt fokus på kvalitet. Slik etterspørselen er p.t. innfører vi bonus på alle okser kalver.

Bonus er satt til 500 kr pr. Kalv levert og registrert . Utover dette, gjøres gjeldende vilkår for omsetning av livkalv i prima slakt AS.

Det forutsettes vekt mellom 100 – 200 kg.

Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker 6 12 16 20 24 28 32
Vekt 56 82 101 121 147 171 197

 

Kalvebonus på 500 kr. pr. dyr gjøres gjeldende fra   03.08.2020 og er gjeldende inntil annen informasjon blir gitt.

 

MvH

Prima slakt AS