JÆREN SMAK

Prisliste

Jærens smak krav storfe

 • Radius 2,5 timer
 • Kategori : U/okse, max 19 måneder
 • Kategori : kastrat, U/Ku og kvige max 30 måneder
 • Klasse : O og bedre
 • Nå tar vi også med O-, men da minimum 3- i fett
 • Fettklasse ung okse,Kvige og Kastrat: 2+ til 5+
 • Fettklasse ung ku: 2+ til 4+
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker
 • Priser gjeldende 01.01.2016

 

Fettkomp/Jæren smak tillegg

 • JS       (fettklasse 3-) 1,00
 • JS       (fettklasse 3) 1,50
 • JS       (fettklasse 3+) 2,50
 • JS       (fettklasse 4-)  4,00
 • JS       (fettklasse 4) 5,00
 • JS ( fettklasse 4+) 6,10
 • JS ( fettklasse 5-) 7,30
 • JS ( fettklasse 5 )   8,60
 • JS ( fettklasse 5+) 10,0
 • Jæren Smak tillegg Fra 260 til 350 kg 1100 pr dyr
 • Jæren Smak tillegg Fra 350 til 370 kg 300 pr dyr
 • Jæren Smak tillegg Fra 370 til 400 kg 200 pr dyr
 • Jæren Smak tillegg, beregnes og utbetales etter hvert kalenderår

Jæren smak avtale storfe

 • Bonus og puljetillegg: Kr pr kg
 • Hastehenting 0,00
 • Direktehenting 0,75
 • 1 stk   2,05
 • 2 til 3 stk 2,85
 • 4 til 5 stk 3,15
 • 6 til 10 stk 3,85
 • 11 til 13 stk 4,45
 • Over 14 stk 4,85
 • Sesongtillegg (justeres etter marked) 0,00
 • Prima storfe O- og O (ung ku,kvige, kastart og ung okse ) 1,50
 • Prima storfe O+ (ung ku,kvige, kastart og ung okse ) 2,00
 • Prima 1+   R-,R og R+ (ung ku,kvige, kastart og ung okse ) 3,70
 • Prima 2+     U- til E + (ung ku,kvige, kastart og ung okse ) 5,70