Sjekkliste for dyrevelferd hos småfe

Listen er ment som en kort sjekkliste med tanke på å sikre god dyrevelferd under lammingen. Tenk over hva du selv skal gjøre for at dyrene skal ha det så bra som mulig, Er du usikker eller trenger råd, ta kontakt med din dyrlege eller rådgiver på slakteriet.

Et godt tips er å bruke dyrlegen til å spørre om råd når søyene skal vaksineres før lamming. Da er det fortsatt tid til å gjøre endringer før lammingen starter.

Tips for en god lamming

Har jeg

 1. søyer i godt nok hold til lamming (ikke under 3,5 i holdpoeng), og rutiner for å hjelpe søyer som ikke har godt nok hold, og lammene deres?
 2. nok lammingsgarder? Husk å gjøre de rene (evt desinfisere) mellom hver fødsel. Ha halm eller annet tørt/rent underlag.
 3. hansker og glidemiddel for fødselshjelp?
 4. nok enkeltgarder for mor og lam de første dagene etter fødsel?
 5. husket å sikre at alle små lam skal ha tilgang til tett og tørt underlag til å ligge på?
 6. tilgang på ekstra råmelk, lager i fryseren?
 7. rutiner for å følge opp søyer/lam som trenger ekstra stell/tilsyn etter lamming? Ha gjerne slike garder samlet i ett område for enkelt ha oversikten.
 8. utstyr til å avlive syke/skadde dyr riktig?
 9. en kasse eller sted hvor døde dyr kan oppbevares, og hvor ikke uvedkommende har tilgang til?
 10. støvler/klær for besøkende for å hindre smittsomme sykdommer eller annen smittesluse?

 

Helse og sykdom i lammingen

Har jeg:

 1. vaksinert søyene før lamming?
 2. hele tiden klar en ledig garde til syke eller skadde dyr? Husk at syke dyr kan smitte andre.
 3. rutiner for å sjekke om dyret er sykt (måle temperatur, matlyst, går normalt osv)?
 4. oversikt til hvem jeg ringer for hjelp?
 5. utstyr for god fødselshjelp, som hansker og glidemiddel? Jobb rent!
 6. god tilgang på ekstra råmelk? Små lam, svakfødde lam, de minste lammene i store kull trenger ofte ekstra råmelk.
 7. rutiner for å oppdage lam som ikke får i seg nok mat og får nok varme de første levedagene?
 8. rutiner for dypping/spraying av navle (evt klauver) for å hindre navle- og leddbetennelse?
 9. oversikt over hvilke dyr som får eller har fått medisinsk behandling?
 10. muligheten til å avlive syke eller skadde dyr raskt og riktig?
 11. rutiner for at døde lam/dyr skal fjernes umiddelbart til egen kadaverkasse

 

Mer informasjon finnes hos www.animalia.no