Primadag avlyst!

Til Informasjon

 

 

Prima Jæren & Prima Slakt utsetter produsentkonferansen «Prima Dag 2020»

 

Siste dagers eskalering av utbredelsen av Coronaviruset (Covid-19) har gjort at vi har måttet vurdere om det er riktig å gjennomføre årets produsentkonferanse Prima Dag 2020.

Vi har påmeldt ca. 200 deltagere, i tillegg til ca. 50 ferskvareansatte fra MENY og andre foredragsholdere til å samles i 2 dager for å bli bedre til å produsere kvalitetskjøtt. Dagene er satt av til å lære, diskutere og informere om bærekraft, økonomi, og utvikling for Norsk kjøttproduksjon.

I løpet av helgen og tidlig mandag har det kommet sterke signaler fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å være varsom ved store forsamlinger da smittepresset vil være høyere. Stavanger Kommune har i dag stengt gjennomføring av alle innendørs arrangementer med over 500 deltagere. MENY sine ansatte som skulle være en betydelig bidragsyter for årets Prima Dag, har også fått innført strenge restriksjoner for all reisevirksomhet og er på grunn av dette forhindret i å delta. Dette får store konsekvenser for innholdet og gjennomføringen av arrangementet.

Vi jobber i en næring hvor vi er godt kjent med smittevern og kontaminering, og har erfart at uforsiktighet med fokus på dette kan få store konsekvenser. Derfor har vi strenge retningslinjer som bidrar til å hindre dette, men da på våre private bedrifter og gårdsbruk.

Utfordringen er fort en annen når vi samles i 2 dager i en sosial arena hvor vi ikke har noen mulighet til å kontrollere og begrense smittepresset på en tilfredsstillende måte, og risikoen blir for stor til å gjennomføre arrangementet selv med 200+ deltagere.

Vi har derfor med «føre var prinsippet» valgt å utsette konferansen Prima Dag 2020 inntil vi har en mer oversikt over smittepresset, og vi mener det er riktig å gjennomføre arrangement av denne størrelsen.

Vi ber om forståelse for vår avgjørelse og håper å kunne gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt.

 

Deltagere som har reservert hotellrom ved Clarion Hotel Air bes avbestille disse direkte med hotellet. Tlf: 51 71 85 00

 

Harald Reime – Prima Slakt