Prima Produsent gruppe på facebook

Side for alle Prima produsenter og andre tilknyttet landbruket i Rogaland og Agder.

https://www.facebook.com/groups/553630958668032/

Hei ALLE!

Vi har nå laga både ei side og ei gruppe på facebook. Sida hetter «Prima Produsent» og gruppa «Prima Produsent si gruppe»

Denne er tenkt som et fora der alle produsenter som er på facebook har mulighet til å legge ut ting fra dagliglivet enten det er fine bilder av dyr eller andre dagligdagse ting fra bondelivet. Det kan også selvsagt være faglige spørsmål eller kommentarer som denne siden kan brukes til. Vi ønsker en tettest mulig dialog med våre produsenter derfor prøver vi dette.

Hjemmesiden vår vil selvsagt bestå og all viktig info vil komme her. Men, det er slik at vi ikke kan «kommunisere» med dere via hjemmesida derfor prøver vi oss nå på facebook.

Håper på stor oppslutning. Så trykk på linken og bli medlem!