Prima Jæren søker ny produsentkontakt på storfe

Prima Jæren samarbeider med de beste kjøttprodusentene i regionen. Vi ønsker å ha en tett og god relasjon til disse viktige samarbeidspartnerne. Prima Jæren søker ny produsentkontakt på storfe.

Prima Jæren søker ny produsentkontakt på storfe