Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferd for gris

Alle som steller gris skal innen nyttår ta et kurs som går gjennom basiskunnskap og praktisk arbeid med dyrevelferd for gris. Dette er et krav i dyrevelferdsprogrammet for svin som næringa har innført i 2019. 

Animalia har i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs for dyreeiere og røktere. Kurset har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris.

Dyrevelferdsprogrammet er et krav for alle som leverer mer enn 10 gris til slakt pr. år. Kurset kan kjøpes på Animalia sine nettsider: https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/e-laringskurs-om-dyrevelferd-for-gris/

– Kurset gir en grunnleggende innføring i observasjon av dyra og grisens normale atferd, hvordan du følger opp sjuke og skadde dyr, og viser eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning, sier Sondre Stokke Naadland, spesialveterinær i Helsetjenesten for svin i Animalia.

– God dyrevelferd gir bedre helse hos dyra og trivsel på arbeidsplassen. Det er også økonomisk lønnsomt, understreker Naadland.

Kurset finnes på norsk og engelsk. Fremstillingen av læringsinnholdet med tegninger og animasjoner skal være enkelt å forstå også for røktere som verken er norsk- eller engelsktalende.

Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer. Ved å kreve gjennomføring av e-læringskurset i dyrevelferdsprogrammet, legges det opp til at kursdeltakerne skal kunne omsette denne basiskunnskapen til god praksis i fjøset.

Lavere pris før nyttår

E-læringskurset krever tilgang til en pc, nettbrett eller smarttelefon, og det kan gjennomføres når og hvor det passer den enkelte. Dyreeier har ansvar for å sikre at alle som steller gris fjøset sitt har tatt kurset.

Kurset koster 500 kroner for første bruker. De neste brukerne av kurset som er tilknyttet samme dyreeier, får kurset til 250 kroner nå i høst. Fra 1/1-2020 økes prisen til 800 kroner for første bruker og 400 kroner for de neste brukerne som er knyttet til det samme dyreholdet.

Kilde: animalia.no