Nystarter produsent

NYSTARTERAVTALE MED PRIMA SLAKT AS

Ny starter tillegg utbetales i to av de tre første åra,
produsenten velger selv hvilke to år avtalen gjelder for.

Smågris 25 Kr pr stk
Kalv 50 Kr pr stk
Slaktegris 0,60 Kr pr kg
Småfe 1,50 Kr pr kg
Storfe 1,50 Kr pr kg