Velkommen til Prima dag i 2017

Prima Jæren produsentseminar avholdes den 20. Mai

Prima Dag – 20.05.2017

En Prima Dag 2016 anslår vi som en utelukkende suksess, og det baseres på deres tilbakemeldinger, og ikke minst hvordan vi fikk muligheten til å knytte Prima Jæren sine kravstore kunder direkte opp mot dere som produsenter.  En Prima Dag er en møteplass for alle aktørene i verdikjeden fra bonde til bord.
Derfor er det med stor glede at vi har besluttet å gjennomføre dette arrangementet i 2017 også, og med forhåpninger om å treffe enda flere av dere på denne dagen. Temaene og fokuset vil fortsatt være på deres hverdag og hva fokuset til Prima Jæren vil være i årene fremover, og «krydderet» vil bestå av innlegg fra sluttbrukere og Prima Jæren sine kunder. Selvsagt vil det blir lagt stor vekt på det smakfulle tilbehøret under hele arrangementet. Vi må aldri glemme det er mat vi jobber med hver dag – alle sammen.
Vi håper derfor at dere setter en stor rød ring rundt 20. mai i kalenderen for neste år og merker den med «EN PRIMA DAG». Denne dagn vil også være den primære møteplassen for alle produsenter i 2017, da vi kommer til å samle ressursene vi har brukt på Gladmat også inn i dette arrangementet.
Gladmat har vært meget godt markedsføring av Prima Jæren og våre produkter mot kunder, men En Prima Dag har en betydelig større verdi og faglig utbytte enn vi klarer å treffe på Gladmat. Vi håper derfor at dere prioriterer denne fagdagen i mai sammen med oss. Program kommer etter hvert.

Mvh

Alle oss i Prima Slakt

Printbar versjon i PDF: velkommen-til-prima-dag-2017