Velkommen til Fagmøte på Gris

Velkommen til Fagmøte Gris

Tid: 28.10.17

KL: 19.00

Sted: Kviamarka

Tema:

Hvordan få stor jevne kull til avvenning, v/ Judit Kristiansen

Rett utslaktings strategi på Jæren Smak, v/ Bjørn Høyland

 Status APP, v/ Atle Domke

MvH

Tilførselsleder Gris

Bjørn Høyland

Mobil: 91710027

Mail: bjorn.hoyland@prima.as