Tyr Rogaland inviterer til kurs i ammekuproduksjon

Bryne Kro Hotell

 tyr
AMMEKUKURS

Tyr Rogaland inviterer alle interesserte til i kurs i ammekuproduksjon .

Stad:                                     Bryne Kro & Hotell
Tid:                                        Laurdag og søndag 7-8. november 2015.
Kursavgift:                          1900 kr for medlemmer i Tyr og 2400 kr for ikkje medlemmer
(Inkluderer kurs, lunsj og middag og overnatting i dobbeltrom).
Overnatting i enkeltrom kr 2100 og 2600 kr for ikkje medlemmer.
Bare kurs: 1000 kr og 1200 for ikkje medlemmer. (+400 for middag)
Målgruppe:                       Kurset er meint for både nystarta og meir erfarne brukarar.

Program
Laurdag:

Kl 10.00                              Opning ved leiar i Tyr Rogaland, Torleif Susort
Kl 10.15 – 12.00                Byggtekniske løysingar – Kjetil Olsen, Fjøssystemer Vest AS
Kl 12.00 – 12.45                Lunsj
Kl 12.45 – 14.00                Økonomi i ammekuproduksjon – Harald Pedersen, Tveit Regnskap AS.
Kl 14.15 – 14.30                Info om kurs i Ku-signal  – Bengt Egil Elve, Nortura SA
Kl 14.30 – 15.00                Handtering av dyr, planlegging av dyreflyt, hms. – Bengt Egil Elve, Nortura SA
Kl 15.20 – 16.00                Hms i ammekuproduksjon –  Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Kl 16.00 – 18.00                Gardsbesøk
Kl 20.00                              Festmiddag

Søndag:

Kl 09.30 – 10.45                Bruns og valg av rett okse – Siv Undem
Kl 11.00 – 12.00                Klauvhelse – Siv Undem
Kl 12.15 – 13.00                 Info frå Tyr Norge, semin- og testoksar 2015 m.m.
Kl 13.00                              Lunsj / slutt.

Marknaden skrik etter norsk storfèkjøt – så velkomen til kurs!!!!

Påmelding innen 18 oktober til Sekretær Karin Fuglestad mail: karin.fuglestad@nortura.no
MVH
Tyr Rogaland
Tveit regnskap  fjøssystemer   nortura