Til bønder som skal kåre ungdyr i 2020.

Ungdyrkåring av kjøttfe 2020 Region Vest

På grunn av stor geografisk spredning blant de som ønsker kåring er planleggingen av kåringssesongen viktig for oss som skal kjøre rundt å gjøre denne jobben.

Når påmeldingsfristen er utløpt setter vi opp kjørerute for sesongen. Det er mange dyr som skal kåres på kort tid, og ber derfor om forståelse for at vi må sette noen krav til dere produsenter:

Forutsetninger for ungdyrkåring:

 • Oppdatert registrering i storfekjøttkontrollen.
 • Dyr som skal kåres må være mellom 290 og 460 dager gamle.
 • Dyra skal være veid, og vekta lagt inn i storfekjøttkontrollen senest kvelden før kåringa. Husk at fødselsvekta også skal være registrert. Det anbefales også å veie 200-dagersvekt.
 • På okser utføres kåring bare på reinraset dyr, mens på kviger kåres også krysningsdyr. Kviger og okser rangeres hver for seg, og det trengs 3 dyr av samme kjønn og rase for at rangering skal kunne skje.

 

STAMBOKFØRING:

Alle dyr som kan stambokføres må være stambokført FØR salg. Dette for at feil i forbindelse med stambokføringen blir oppdaget før salg. Feil etter salg kan få konsekvenser for kjøper. For eksempel oksen kan ikke stambokføres eller feil far kan få betydning for slektskap i kjøperbesetningen.

 • Nortura har skjerpet HMS-rutinene for sine rådgivere. Det er derfor ekstra viktig at det er
  • Fikseringsmuligheter med fangfront eller behandlingsboks.
  • Fast underlag i området hvor ungdyrkåring finner sted.
  • Viktig at dyrene er trent med å stå fiksert og håndtert på forhånd.
 • Minst en person fra gården må være med å hjelpe til i forbindelse med kåringa.
 • Test besetningen for BRSV/Corona, så vi kan ta hensyn til status ved oppsetting av kjørerute. Ved evt. livdyrsalg er kjent helsestatus av betydning.

 

Pris for kåring: (for aktive avlsbesetninger dekker TYR kostnaden).

 Oppmøteavgift  kr 2 800,-  ( kan bli endringer på pris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pr. dyr til kåring                kr      60,-

 

Påmelding innen 01.12.2019 sendes til:

Rogaland:karin.fuglestad@nortura.no

Agder: hildur.brovig@nortura.no

Hordaland og Sogn og Fjordane: tonje.heggertveit@nortura.no

 • Individnummer på dyr som ønskes kåret. (okser kun dokumentert ren rase).
 • Når ønsker du kåring?
 • Status BRSV/BCoV og klauvhelse

 

Med Vennlig hilsen

Karin Fuglestad