Til alle storfe produsenter!

Det har oppstått en situasjon med utbrudd av ringorm i Rogaland.

                       Alle storfe produsenter

Det har oppstått en situasjon med utbrudd av ringorm i Rogaland. Mattilsynet er i gang med kartlegging av kontakt besetninger og tiltak. Det er besluttet at det inntil videre ikke skal transporteres livdyr. Vi regner med at kartlegging til Mattilsynet i alle fall vil ta 14 dg.

Vi håper på forståelse for den akutte situasjonen som har oppstått. NB.  Fortsett å melde inn dyr til kjøp og slag til Reidun, så forsetter vi transport når situasjonen er avklart.

Eventuelle spørsmål rettes til Reidun på tlf. 913 34 594 eller Magnar på tlf. 48114525

MvH

Prima

Magnar Sandanger