Stormøte på Sau i Kviamarka

13.03.2017

Stormøte På Sau I Kviamarka

13.03.2017 hadde Nortura og Prima invitert sine respektive produsenter til fagmøte på sau i Kviamarka. Vi kunne ikke bli annet enn over oss av begeistring når det møtte langt over 100 aktive produsenter denne kvelden.Det ble en interessant og lærerik kveld. Ikke minst, når programmet inneholdt fag-kåseri av sauebonde Bernt Undheim som fortalte om driften sin. Det er vel ikke så mange som kan si at de ikke fikk med seg noe nyttig denne kvelden. Ikke minst handlet det om hyggelig og sosialt samvær, som ble «kronet» med en nydelig lammegryte.

Veterinær Tore S Tollersrud fra helsetjenesten for sau, fikk det ærefulle oppdraget å avslutte med et meget interessant tema.

Hvordan være i forkant av sykdomsutfordringer i besetningen?

Dette temaet var spennende, og gir oss alle flere grunner til å reflektere over hvordan vi kan forebygge og holde lavt smittepress i besetningen.

Vi vil avslutningsvis informere om at vi har avviklet samme møte i Sør 14.03.17, nærmere bestemt Kvinesdal. Her møtte 80 produsenter til et like vellykket arrangement.

 

Undertegnede takker for fremmøte og kjempe engasjement

 

 

Leif Håkon Korsbø