Status melding på Gris sommer 2017

Vi ønsker alle vår svineprodusenter en fantastisk sommer

             Sommerhilsen til våre gode svine-produsenter 

 

Det går mot sommer og endelig er årets jordbruksavtale i havn. Resultatet er mye bedre enn forventet på gris. Vi kan allerede nå slå fast at det ikke blir den prisnedgangen som var annonsert.

Vi har hatt en eventyrlig vekst i både produksjon og salg, det siste halve året. Dette borger positivt for siste halvdel av 2017.Vi har vært, og er inne i en tid der Mattilsynet gjennomfører uanmeldte besøk. Dette er utfordrende på flere måter. Dette har medført økning i merknader i tilknytning til omsetning av smågris. Vi har lært oss at det er viktigere med dokumentasjon enn noen gang før.Forøvrig er vi i særdeleshet, stolte over den måten den enkelte av dere hat taklet dette på. Det har blitt mobilisert til innskjerping av rutiner, og økt oppmerksomhet på negativ utvikling.

 

Vi registrerer en svært positiv utvikling av merknad på sykdom i besetningene våre på slaktegris. Ser vi tilbake ca 1 år, har vi på brysthinne og lungebetennelse gått ned til 11%.Dette er et veldig godt resultat som prima er kjempe fornøyd med.

Vi har imidlertid en utfordring på merknad på spolorm og kassert lever. Flere produsenter har testet og behandlet for spolorm 4 uker etter innsett i slaktegris-avdeling. Dette har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. Vi føler oss så trygge på dette resultatet, at vi anbefaler dette gjennomfør generelt.

Vi gleder oss over godt salg, og god «fart» i markedet. Vi er inne i en den viktige grill sesongen, der solen spiller en viktig rolle for hvor mye grillen blir brukt. Med andre ord, dere produsenter har gjort jobben for at resultatet til slutt skal bli bra. Så krysser vi fingrene for at værgudene er med oss.

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere for det gode samarbeidet jeg opplever vi har lagt grunnlag for, ikke minst når ting ikke går på skinner. Jeg vil på vegne av prima, ønske dere en fantastisk sommer, og de beste opplevelser rundt grillen i et solfylt Rogaland

En prima sommer ønskes dere alle

 

 

MvH

Prima Slakt AS

Bjørn Høyland