Spennende møte om kjøtt x melk i Nedre Vats

Økte inntekter på kjøtt i melke produksjon

Spennende produsentmøte i Nedre Vats

 

Tirsdag 21. mars inviterte Tine, Prima og Nortura til fagmøte med tema Angusavtalen. Tilførselsleder i Nortura Bengt Egil Elve tok oss på engasjert vis gjennom hvordan en kunne øke inntektene i melke produksjon ved å krysse inn Angus som kjøttfe-rase. Vi fikk også en kort innføring i markedssituasjonen på storfekjøtt.

Det ble vist til test i pilotforsøk, der en krysser Angus både med Holstein og NRF. Resultatene så langt er oppløftende, både i forhold til klasse, vekt og ikke minst marmorering. Vi har rett og slett store forventninger til hva dette kan bety for økt kjøttproduksjon, med høyere kvalitet.

Anita Larsen i Tine guidet oss på en lærerrik måte gjennom hvordan en skulle prioritere i avls-planen. Det er åpenbart at en i denne sammenheng må ha to tanker i hodet samtidig. En bør prioritere avlsfremgang for viktige produksjonsegenskaper i melkebesetningen. Samtidig handler det om å være mer bevisst på å utnytte de dyrene som ikke skal inn i avl. Her kan en med stor fordel krysse inn Angus, som gir en mer-pris på slaktet. Samtidig som de øker inntjeningen også for de som selger kalven til liv.

Her kan vi konkludere med at vi får en målrettet produksjon av kvalitets-kalv, med forutsetning til å levere slakt av høyere kvalitet til høyere pris.

Tema som var satt på dagsorden, skapte både refleksjon og ettertanke blant tilhørerne. Arrangørene er godt fornøyd med å bringe nyheter som skaper merverdi for bonden. At dette er viktig kunnskap, registreres med tilfredshet.

 

 

Magnar Sandanger