Reportasje fra Bygg-dag på Jæren

Reportasje

Bygg-dag på Jæren i regi av storfe-satsinga til Fylkesmannen

 

Lørdag 5.November samlet over 70 produsenter seg på Øksnevad Videregående for å delta i fagdag storfe, med nybygg/ombygg som tema. Alle slakteriene, Prima, Nortura og Fatland sammen med Fylkesmannen, sto ansvarlig for denne dagen.

På tross av en litt kald og blåsende dag, var interessen på stor da vi startet opp besøket vårt hos Åna Fengsel. Vi fikk grundig orientering ved direktør og gårdsbestyrer. Åna har avviklet det tradisjonelle husdyrholdet knyttet til melke produksjon. Bakgrunnen for dette var at det ikke var formålstjenlig å drive i de gamle bygningene i relasjon til de krav som ble satt av kriminalomsorgen.

Det ligger solide tradisjoner på Åna knyttet til husdyrhold, ikke minst som en viktig del av omsorg og oppføling av de innsatte. Det ble derfor besluttet av en skulle satse på Ammeku. Det ble gjort en grundig vurdering av valg av rase, til slutt ble det tatt kontakt med prima som satser «sterkt» på Angus. Angus er en lett kjøttfe- rase som en vurderer er den beste løsningen i relasjon til store myrlendte beite område. I trå med rike tradisjoner, vil en satse på avl og salg av livdyr. Det er et veletablert varemerke å levere kavitet fra Åna.

Til stede på befaring av Joacim Laurendz fra Landbruks rådgivningen. Han hadde tegnet og beregnet ombygging av det gamle sauefjøset fra 1930 tallet. Det var viktig for Åna å etablere denne driftsbygningen så nære de store beite områdene som mulig. Derfor ble det besluttet at en skulle bygge om det gamle saue-fjøset. Naturlig nok, er det stor egen innsats på prosjekter på Åna, dette prosjektet er ikke noe unntak. Bygget var marginalt i relasjon til krav som er satt til areal og ligge plass, men ved at dette er en lett rase, lar det seg gjøre å få plass til 35 til 40 ammekuer med alle fasiliteter som kalve gjømme, Kalve/syke binger.

Det var satt et budsjett på ombygningen til ca 700.000 kr. Slik dette så ut nå, ville de komme godt under.

Vi takker Åna for at vi fikk komme og høre om hvordan de hadde prioritert og løst utfordringer. Åna ønsket også velkommen tilbake når bygget stor ferdig.

silo-ombygget-til-ammeku-fjos

Turen gikk videre til Lars Torgny Aanestad. Han driver med Ammeku og slutt-foring av okser. Det var et flott nybygg til slutt foring av okser, men det som vekket kreativ begeistring var at han hadde bygget om en gammel 8.m silo med et tilstøtende overbygg ute, der han hadde foringsplass. Dette var glimrede eksempel på hvordan en kan utnytte eksisterende bygnings masse, til moderne og effektive husdyr arealer.

På loven ventet Nortura med varme griller og varm kaffe. Denne dagen smakte det fantastisk godt. Tusen takk. Takk til Lars Torgny som velvillig stilte opp og delte sine erfaringer og viste oss hvordan han hadde løst utfordringene.

 

Videre gikk veien til Mette Haugland og Per Ivar Borsheim. Her var det et nyoppført bygg som rommet ca 50 ammekuer med fult påsett til oppforing og slakt. Bygget fremsto som åpent, lyst og med en særdeles bred forings gang. Mette Haugland tok oss gjennom prosessen hvordan de hadde startet med planlegging, og hva som hadde gjort at det hadde satset så mye som de hadde. I skrivende stund var ikke alle ting ferdig, men de mente at budsjettet på 6 mill ville holde.

Det som fremsto som spennende og fremtids rettet, var at det var laget en egen karantene bygg, isolert fra det øvrige husdyrrom. I denne avdeling skulle livdyr som kjøptes inn, være i minst 3 uker før de ble sluppet inn til resten av besetningen. Disse dyrene hadde egen forings plass ute.

Undertegnede hadde en klar oppfatning av at dette hadde vert en spennende og inspirerende dag for mange.

Vi takker Mette og Per Ivar for at vi fikk komme og høre og se dette flotte anlegget

 

 

Prima Slakt AS

Magnar Sandanger