Produsentkveld i Kviamarka

Tema: Markedsbalansering - Kva inneber dette for meg

Først av alt, tusen hjertelig takk til alle produsentene som møtte opp og tilbrakte kvelden sammen med oss

Det er alltid hyggelig å treffes til sosialt samvær og faglig innhold!

Ole Nikolai Skulberg fra Totalmarked kjøtt og egg, hadde en gjennomgang for oss, hvor han gikk igjennom markedssituasjonen for kjøtt og egg, og totalmarkeds oppgaver.

For de som ikke hadde anledning til og komme, men som er nysgjerrige på prognosen 2019 – mars 2019, her kommer den:

1) For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben. Videre er WTO-
kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2.500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet
til storfekjøtt m/ben) tatt med.
2) Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 100 tonn SACU m/ben.
3) Inkludert spekk på 950 tonn og 150 tonn av WTO-kvoten på 1.381 tonn. Inkluderer også
EU-kvote på 900 tonn.
4) Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

Takk for en hyggelig kveld, og godt engasjement!