Produsent informasjon

Viktige nyheter for 2018!

        

 

 

Alle Prima produsenter

Prima Jæren informerer

Det nærmer seg ubønnhørlig at 2017 går over i historiebøkene. 2017 har vært et år som har hatt sine utfordringer. Ikke minst har «været» skapt utfordringer som mange må bære konsekvensen av i lang tid fremover. Det er likevel tid for å oppsummere med at vi har hatt et godt år. Vi har levert til markedet det vi har lovet, uten for store avvik. Dette er gjeldende for alle dyreslag. Vi vil takke den enkelte av dere for at dere har gjort en god jobb. Vi glemmer ikke hvor viktig det er at dere gjør den jobben dere gjør. I Prima er det produsenten som er navet, det glemmer vi aldri.

Vi forbereder oss nå på 2018. I den anledning kommer det endringer som er viktig å få med seg.

Som ledd i å bli mer effektive har vi besluttet å innføre nytt avregningssystem. Dette gjennomføres fra og med 1.2.2018. Selv om vi har god tro på systemet, er det viktig at dere produsenter følger nøye med på oppgjør. Av erfaring vet vi at det kan «snike» seg inn avvik som ikke skal være der. Vi er sikker på at vi sammen, kan få dette til på en god måte. Vær ikke redd for å ta kontakt om det er noe du lurer på, eller om du rett og slett oppdager feil.

Storfe:

Vi gleder oss over at vi stadig tar nye skritt i relasjon til forbedret kvalitet. Det vil si; vi er blitt flinkere til å levere jevn kvalitet. Det er dette markedet måler oss på, og som vi hele tiden har stort fokus på. Spennende er det at mange melke produsenter tenker Angus inn i besetningen. I en tid der forholdstallet på melk blir truet, handler det om å erstatte tapt inntekt. Endring vi har gjort på Jæren Smak ser ut til å bære resultater. Vi øker på Jæren Smak, og det var det som var målet.

Som kjent for alle som driver med Angus, har det hele tiden vært et dokumentert krav til min 50% Angus herav 100 % ren Angus far for å få tillegg. Når vi ser at kvaliteten svinger litt for mye, ønsker vi å ta konsekvensen av dette, gjennom å vurdere å innføre krav til semin, kåret eller stambokført far. Våre erfaringer fra test arbeid på Angusgården, forteller tydelig at det er sammenheng mellom kvaliteten vi oppnår, sammenholdt med arv, miljø og foring. I denne sammenheng er det viktig å presisere, at medlemskap i storfekjøtt kontrollen er et viktig redskap for å nå målet om best mulig resultat.

Vi har stor respekt for dere som allerede har investert i okse, slik at dette vil gjøres gjeldende i slutten av 2018. Vi kommer tilbake til dere, med konkret oversikt over hva endringen vil innebære, og fra hvilke tidspunkt.

Gris: 

Det kommer endring på leveringsbetingelser på JS gris fra nyttår. Vi viser til endringer på vår nettside, under tema leveringsbetingelser på gris 2018. Blant annet kommer det justering på vektgrense på JS. Vi har hele tiden det kravet på oss, at vi skal produsere det markedet vil ha, og er villig til å betale for. Herunder ligger det en forståelse for at vi klarer å innarbeide en fleksibilitet, der vi produserer mest, i de perioder der etterspørselen er størst. Konkretisert til grillsesong og Julesesong.

Vi må ikke i denne sammenheng glemme smågrisen. Det vil i 2018 bli enda større fokus på kvalitet på smågris. Det skal lønne seg å levere smågris av høy kvalitet.

Sau og lam:

På sau og lam kan vi glede oss over gode resultater. Vi noterer oss en treff % på over 75 på JS lam. Det er vanskelig å finne annen årsak til dette, enn svært dyktige produsenter.

Det er viktig for oss å understreke, at det er viktigere enn noen gang, å levere høy kvalitet som markedet har høyere betalingsvilje på. Markedsutsiktene for JS lam er lovende for 2018. Vi har relativt store forventninger til markedet til neste år. Fortsetter vi å produsere kvalitet, kan vi forvente god betaling.

 

Krav til å levere slakt – og kjøpe livdyr av Prima

Fra første Januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr, eller kjøper livdyr hos Prima være registrert i enhetsregisteret. Alle må ha eget organisasjonsnummer og et aktivt produsentnummer i Landbruksregisteret

Leverandører som mangler dette vil få et varsel fra Prima om å registrere foretaket før neste leveranse. Prima tar ikke imot livdyr eller slaktedyr, og selger ikke livdyr til produsenter som ikke har dette i orden fra 1.jan 2018

NB: Gå inn på landbruksdirektoratet.no – Ny bonde

Gode produksjons resultater og god dyrevelferd henger sammen som siamesiske tvillinger. Dette kan ikke kjøpes, det må skapes.

Vi understreker viktigheten på en god dyrevelferd for alle dyreslag. Vi trenger ikke flere oppslag med påfølgende negativ omtale av dyrehold.

Vi har stor tillit til at dere som våre produsenter uavhengig av dyreslag, setter deres ære i å etterleve regelverk og utøve en praksis som setter dyrevelferd i høysetet.

NB: En viktig ting til slutt. For levering påfølgende uke, er innmeldingsfristen tirsdag kl. 15.00. For Web-innmelding er fristen onsdag morgen, kl. 06.00

All innmelding går til 51798600

Prima ønsker alle våre gode produsenter det aller beste for det nye året!

 

Med Prima nyttårshilsen

Anbjørn     Harald     Reidun     Bjørn     Leif Håkon     Magnar