Prisprognose storfe 2. halvår 2020

Prisløype storfe 2. halvår 2020 (oppdatert 11.09.20)

Prisløype for storfe 2. halvår 2020

29.06.2020 er det foreslått en reduksjon i omsetningsavgiften med 20 øre. Avhengig av godkjenning i omsetningsrådet

 

 

Endring i omsetningsavgift Endring i engrospris Prima Sesongtillegg Sum effekt produsentpris pr kg Eks. Ung okse O 2+
Mandag 03.08.2020  kr 1,50 kr 1,50 kr 50,53
Mandag 31.08.2020   kr -0,50   kr -0,50 kr 50,03
Mandag 28.09.2020  kr 1,50 kr -1,50   kr -3,00 kr 47,03
Mandag 02.11.2020 kr 0,50   kr 0,50 kr 47,53
Mandag

16.11.2020

  kr 1,50   kr 1,50 kr 49,03