Prima ønsker alle sine gode produsenter en god og fredfull Julehøgtid

Vi takker for godt sammarbeide i 2018!

          Kjære Prima Produsenter!

Det er nesten utrolig, men vi skriver desember 2018. Det er 1 år siden sist vi skrev Julehilsen til våre gode Prima produsenter. For mange av våre produsenter som lever av å høste graset, har også 2018 vært et svært utfordrende år.

Vi kan lese av slakte- statistikken at slaktevolumet har vært høyere enn vanlig. Opptørkede beiter og reduserte avlinger, har satt sine tydelige spor.  Når det er sagt, har vi registrert veldig god kvalitet på grovforet som er høstet. Det er motsatt av fjoråret. Selv om vi har reduserte avlinger, er det grovforet vi har, i mange tilfeller en veldig god kvalitet på. Dette kompenserer likevel ikke for et tap, påført i form av innkjøpt for, eller økt kraftforandel i resepten.

Vi registrerer at avlingsskade erstatning, i mange tilfeller ikke er tilpasset Jæren.

Storfe produksjonen er i veldig stor grad preget av dette bildet. Vi leser også sporene i livdyrmarkedet. Vi har sett en utvikling i slakting på lettere vekter. Sommer og tidlig høst, har det vært mye livdyr i markedet. Tendensen er klar, en prioriterer det grovforet en har, til de dyra en opplever viktigst. Det er viktig å presisere at vi nærmer oss balanse også i storfemarkedet. Det er imidlertid slik, at vi har økt etterspørsel etter den beste kvaliteten.

Vi har hatt et relativt godt år.  Selv om det er noen «tunge» skyer i horisonten i form av overproduksjon på gris og lam. I skrivende stund, ser det ut til at det er god tilslutning til utslakting av purker. Ordningen vil ha en effekt i 7 år. Vi håper at det lar seg gjøre å utvikle styringsordninger, som ikke gjør det nødvendig med så radikale grep som utslakting. Oppsummert for gris, har det vert et krevende år. Vi har hatt mye negativt omdømme fra presse og media. Vi håper at vi er ferdige med dette kapittelet. Vi rette nå blikket fremover mot et nytt år med fremgang på mange plan. I forhold til å balansere markedet, tar vi med oss en god nedgang i semintallene de siste 5 mnd. Dette er gode nyheter.  Sist men ikke minst, venter vi i spenning på behandling av konsesjonsreglene.

På lam og sau er vi også i taket totalt i markedet.  Det er ikke lenger slik at en redusert pris, automatisk reduserer lagrene. Vi trenger i større grad å tilpasse oss de vinduene som kjedene setter opp i form av kampanjer. Dette er ingen enkel sak, slik vi ser det, men likevel av de beste løsningene for å holde kontinuitet i markedet. Det er viktig å presisere at det har foregått en stimulert overproduksjon, som har fått sine konsekvenser. Bransjen trenger å finne sammen i om forenelige løsninger som er langsiktige og bærekraftige.

Det er viktig å understreke at JS lam, er en  høyt etterspurt kvalitet.  Våre dyktige produsenter leverer 85% av sine lam i Jæren smak lam.  Dette er ikke mindre enn imponerende.

Vi arbeider systematisk for å øke margin til produsent. I dette arbeidet er kvalitet en nøkkel.

Men vennlig Julehilsen

      Prima