Prima Jæren sitt samarbeid med OS ID

Prima Jærens samarbeid med OS ID gir deg fordeler!

Prima Jæren og OS ID har en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at du får rabatt på øremerker.

Rabatt fra OS ID

Årets sauemerketilbud er nå sendt ut. Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt.

  • 25 % rabatt ved bestilling innen 22. november 2019
  • 20 % rabatt ved bestilling innen 20. januar 2020
  • 13 % rabatt ved bestilling innen 1. mars 2020

 

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene. Du kan være sikker på å få levert merkene dine før lammedatoen du har oppgitt.

Du får rabatt både på offisielle øremerker til lam, tenger, nåler og merkepenner. Fram til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling.

Støtte fra Prima Jæren

I tillegg gir Prima Jæren støtte på kr 12,- per dyr for sau og lam som leveres til slakt med elektronisk øremerke. Denne støtta avregnes på slakteoppgjøret.

Slik får du rabatt

Du får rabatt når du bestiller – innen frist – på www.osid.no, eller via bestillingsskjemaet du har fått tilsendt i posten. Bestilling over telefon gir ikke rabatt. Har du ikke fått sauemerketilbud, ta kontakt med OS ID.

Mer om sauemerketilbudet

Les mer om sauemerketilbudet på www.osid.no (lenke hit: https://www.osid.no/nytt-og-nyttig/arets-sauemerketilbud-til-nortura-medlemmer/)