PRIMA & IDSØE INNGÅR PARTNERSKAP

Foto: Jostein Løvås

PRIMA & IDSØE INNGÅR PARTNERSKAP

Albert Idsøe; eneeier i A Idsøe; og Prima Brands, et selskap i PrimaGruppen , har i dag inngått avtale om et utvidet samarbeid ved at Prima Brands erverver 50% av Idsøe konsernet. Ervervet skjer i all hovedsak gjennom at A Idsøe blir tilført kapital.

A Idsøe hadde i 2017 en omsetning på knapt NOK 220 Mill og en sunn økonomi. Vi har en økende gruppe av forbrukere som har vært villig til å betale mer for varer av Premium kvalitet. Økt betalingsvilje hos forbruker gjør også at vi kan tilby produsentene høyere avregningspriser; det ligger store muligheter i merkevaren IDSØE

Det er partenes felles intensjon at midlene som nå tilføres Idsøe skal brukes bredt for å videreutvikle Idsøe som aktør i det norske kjøttmarkedet. Høyt fokus vil ligge på styrket merkevareutvikling, innovasjon og konseptutvikling. Midlene vil også anvendes til profesjonalisering og effektivisering dere dette er hensiktsmessig.

Selskapene A Idsøe og Prima Jæren har gjennom de siste 15 årene vært helt sentrale som premissgiver og motor i utviklingen av kvalitetskonsepter for kjøtt og kjøttvarer i Matfylket Rogaland. Selskapene har samarbeidet tett og bredt for å tilfredsstille forbrukers ønske om stabil tilgang på førsteklasses kjøttvarer med basis i råvarer fra regionens dyktige produsenter.

Oppkjøpet skjer i erkjennelsen av at det er nødvendig med et bredt sortiment av så vel stykninger som bearbeidet vare for å møte behovene i Premium-segmentet. Vi ønsker vi å fremstå enda tydeligere på at Prima Jæren og Idsøe nå legger fullt trykk i å videreutvikle vår posisjon som den ledende leverandør av Premium kjøttvarer i Norge. Dette skal vi gjøre både gjennom å videreutvikle sortimentet som allerede er etablert, samt gjennom styrket lanseringsevne og nyutvikling.

Gjennom denne samordningen dedikerer vi oss til fortsatt å bruke all vår matfaglige kompetanse og vår fantasi til å videreutvikle vår ledende posisjon i Premium segmentet.

Det inviteres herved til produsentmøte tirsdag 4 september Kl 19:00 i Kviamarka der jeg vil utdype partnerskapet og presentere videre strategi i PrimaGruppen.

Med vennlig hilsen Anbjørn Øglend

PrimaGruppen er betegnelsen for selskapene som er eid eller deleid av Anbjørn Øglend. Hovedvirksomheten er rettet mot grønn og blå sektor i Norsk Matindustri