Nyhet på Angus kvige!!

Gjeldende for 2020

NB: Årets nyhet på Angus kvie –

* Vi etablerer en pilot på Angus kvie

* Dette er blant annet et godt alternativ til å styrke økonomien i melke produksjon

* Tenk etter om du har kvier som kan gå inn i dette-konseptet.

Fettkomp,Angus tillegg