Nye frister for innmelding av slakt

Gjelder fra 15.06.20

Ny Innmeldingsfrist for slakt på alle dyreslag fra 15.06.20

 

Fra 15.06 flyttes innmeldingsfristen 1 døgn frem på alle slaktedyr samt livdyr storfe.

Det betyr fristen er mandag klokken 15:00 på telefon eller tirsdag 06:00 på web.

For smågris gjelder samme frist som tidligere.

 

Dette gjøres for å kunne samordne slakteplanleggingen bedre.

 

Vi ønsker også at slaktegrisprodusentene prøver å bestille neste innsett i god tid for å hjelpe oss med sikrere prognoser fremover. Vi jobber hele tiden mot å være best på tilgjengelighet og leveringsdyktighet. Derfor er det viktig for oss å kunne planlegge eventuell supplering av smågris fra andre i god tid. Fint om også dere med fast avtale gjør dette. Gi oss et hint et par uker før du begynner utslakting så legger vi inn bestillingen.