Ny Tilførselsleder på Svin

Vi ønsker Eli Ann Fardal velkommen til Prima!

           Ny Tilførselsleder på Svin –

Det er med stor glede og forventning, vi i dag kan presentere ny tilførselsleder på svin. Vi har lenge hatt et mannsdominert miljø i rådgiverrollen i prima Slakt AS.

Unge lovende Eli Ann Fardal fra Egersund har «brutt» denne barrieren. Hun kommer ikke fra et typisk landbruksmiljø, men har rukket og etablert erfaring både fra Bank og presse.

Eli Ann er ydmyk på egen vegne. Samtidig har hun solide ambisjoner for svinenæringen. Dette er et godt utgangspunkt for møte med noen av Regionens beste svine – produsenter. Vi kan ikke la være å registrere at Eli Ann allerede har satt sitt preg på kontoret, med en ryddighet og nøyaktighet som gir oss andre en viss prestasjons angst.

Eli Ann er 33 år og gift med Stig. Hun bor i Egersund og har 2 barn. Vi spør henne, hva fikk deg til å søke denne utfordringen. Eli Ann er spontan, og forteller engasjert at hun har stor sans for prima Jæren. Det å ta eierskap til regionen slik prima gjør, er noe som trigger.

Sist men ikke minst, handler det om å lære seg noe nytt, samtidig som en får være ambassadør for en stolt og viktig næring for regionen. Eli Ann er inspirert av å presentere næringen som noe av det beste av regionen. Hun er opptatt av at det ikke skal være negative bilder som presenterer verdiskaping i regionen vår. Enkelt produsenter representere stor verdiskapning, hun presiserer at hun er opptatt av å møte den enkelte, få frem stoltheten, og bygge kvaliteten videre.

Hun sier med tydelighet, det er her prima er spesiell, dette vil jeg gjerne være en del av.

Eli Ann er klar til nye oppgaver. Offisielt er datoen 05.03.2019.

Du må huske å skrive at jeg gleder meg til å komme rundt å hilse på, og lære dere gode produsentene å kjenne.

Vi ønsker Eli Ann lykke til i ny stilling