Leveringbetingelser Sau og Lam 2020

Gjeldende fra 02.03.2020

Puljetillegg Jæren Smak Sau og Lam

Puljetillegg: 10–50 stk. 0,50 kr pr. kg
Puljetillegg: 51–100 stk. 1,50 kr pr. kg
Puljetillegg: over 100 stk. 4,50 kr pr. kg

 

Lam under 13 kg og dårligere enn klasse O -7,00 kr pr. kg
Tidlig Jæren Smak, fra 15 kg til 26 kg, 2 til 3 i fett og klasse R- og bedre (uke 12 til 31) Reine dyr 13,00 kr pr. kg
Jæren Smak produksjonslam, fra 15 kg, 1+ i fett, O+ og bedre i klasse (uke 12 til 42) Reine dyr 3,00 kr pr. kg
Jæren Smak tillegg, fra 17 kg til 26 kg, 2 til 3 i fett og klasse R og bedre (uke 12 til 42) Reine dyr 3,00 kr pr. kg
Jæren Smak ekstra – tillegg, fra 19,1 kg til 23 kg, 2+ til 3 i fett og klasse R og bedre (uke 12 til 42) Reine dyr 3,00 kr pr. kg
Jæren Smak produksjonslam + Jæren Smak lam + Jæren Smak ekstra lam 9,00 kr pr. kg

Nabohenting

1 time radius ut fra slakteriet, må naboen være innenfor en 2 km radius.

Over 1 time radius ut fra slakteriet, må naboen være innenfor en 20 km radius.

Ved nabohenting må det være felles innmelding/felles hentedag.


Sesongtillegg

Blir justert i juli hvert år. Priser for 2019:

uke 33 2,00 kr pr. kg
uke 34–35 3,00 kr pr. kg
uke 36–37 2,50 kr pr. kg
uke 38 2,00 kr pr. kg
uke 39 1,00 kr pr. kg

 


Etterbetaling

Blir beregnet og utbetalt etter hvert kalenderår.

1000–3999 kg 0,50 kr pr. kg
4000–5999 kg 0,90 kr pr. kg
6000–7999 kg 1,30 kr pr. kg
over 8000 kg 1,80 kr pr. kg

Nystarteravtale

Produsent vil i perioden avtalen gjelder få nystarter-tillegg på kr 1,50 pr. kg levert slakt (storfe, sau, lam). Slaktegris er 0,60 kr pr. kg og 25 kr pr. levert smågris. For kalv er det 50 kr pr. stk.

Nystarter-tillegget utbetales i to av de tre første år produsent leverer slakt til Prima Slakt.

Produsent kan selv velge hvilke to år han vil gjøre avtalen gjeldende for.

Underskrevet nystarteravtale gir rett til vederlagsfritt medlemskap i kontrollen på vedkommende dyreslag.


Nødslakt

Pris pr. utrykning: kr 1.100

Reduksjon i avregningsprisen for nødslakt: 25 % på alle dyreslag unntatt, råne 30 % , gris 35 % og hest 50 %

Det utbetales ikke tilleggsytelser på nødslakt.


Slaktekostnader retur

Dyreslag Retur kr pr. stk. Nisje kr pr. kg
Gris 472,00 10
Purke 472,00 15
Ung okse, kvige, kastrat 3.565,00 17
Okse, ku, ungku 3.565,00 17
Kalv 1.868,00 20
Sau 435,00 30
Lam 435,00 34
Lam av villsau 435,00 34
Geit 435,00 27
Kje 435,00 60

Hver enkelt produsent får gratisslakt: ½ storfe, 1 gris og 2 småfe.


Innmeldingsrutiner

Storfe og livdyr: 2 ukers innmelding
Slaktegris: 1 ukes innmelding
Smågris: 2 ukers innmelding (nytt fra 01.02.2020)
Småfe: 1 ukes innmelding

Innmeldingsfrister:
– For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 15:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.
– Smågris innmelding på telefon senest fredag 15:00 eller på web søndag 24:00 senest 2 uker før ønsket leveringsuke.

Kontaktinformasjon:
All innmelding: tlf. 51 79 86 00
Nødslaktvakt: tlf. 51 79 86 00 eller tlf. 971 71 977 (JBR)
Nødslaktbil direkte:
– Nortura Sør Rogaland/Vest-Agder + Dalane uten Bjerkreim: tlf. 478 73 179
–  Nortura Sør-Rogaland (Eigersund/Forus): tlf. 480 11 600
–  Nortura Nord-Rogaland: tlf. 480 99 248