Informasjonsmøte – Dyrevelferdsprogram for Storfe

Undheim Samfunnshus 28.februar klokken 19.30 - 23.59

Dato: 28.FEB

Sted: Undheim Samfunnshus

Klokkeslett: 19:30 – 23:59

Dyrevelferdsprogram for storfe ble satt i gang fra nyttår, og slakteriene Nortura, Fatland og Prima Jæren inviterer i samarbeid med Animalia og Statsforvalteren i Rogaland, til møte med informasjon om programmet.

  • Statsforvalteren v/Geir Skadberg innleder møtet.
  • Animalia v/Åse Margrethe Sogstad, spesialveterinær helsetjenesten for storfe, informerer om Dyrevelferdsprogrammet.

Muligheter for spørsmål og diskusjon.

Enkel servering med kaffe og kaffemat.