Informasjon om påsetting av elektroniske øremerker på storfe

NB. Få med deg video om påsetting av nye elektroniske øremerker