Fagmøter på sau

Hei alle småfeprodusenter!
Prima og Nortura ønsker å invitere dere til 2 fagmøter på småfe.

Første fagmøte er 6. mars kl 19.00, i Kviamarka. Tema: Dyrevelferd med Arvid Reiersen og Betydningen av kvalitetslam med Anders Hellegård.

Andre fagmøte er i Kvinesdal 12 Mars, kl 19.00, Merk sted, Flekkefjord Videregående avd. Kvinesdal. Tema: Fotråte og smittebeskyttelse v/Synnøve Vatn, Animalia og Dyrevelferd v/Mattilsynet.
Det blir servering av god mat på begge møtene.

Ønsker dere en Primadag.