Fagmøte kjøtt * melk

Møte oss på Geno-loftet!

Møt oss på Geno-loftet(Særheim), tirsdag 20.mars klokken 19.30

 Program

• Økonomien i krysning med Kjøtt-fe og melk, ved/ Stein
Ove Nesheim, økonomirådgiver i Tine

• Ulike valg og løsninger ved/ Svein Egil Skartveit,
Rådgiver Tine, og Bengt Egil Elve, Tilførselsleder Storfe
Nortura

Arr. Faggruppe Kjøtt x Melk